Ping Pong Trade

To rozszerzenie wiedzy podstawowej o elementy nowego planu transakcyjnego!  

Aby zrozumieć Ping Pong Trade niezbędna jest znajomość technik DiNapolego i wynikających z tego pojęć. Ping Pong Trade to plan transakcyjny, w którym wykorzystujemy analizę ekspansji DiNapolego.  A ściślej – jeden z jej głównych elementów, tzw. kontrolną ekspansję.  

Składa się z dwóch typów transakcji: 

  1. PING TRADE – z kontrolnego XOP do kontrolnego OP.
  2. PONG TRADE – z nierespektowanego kontrolnego OP do kontrolnego XOP.


Korzyści, jakie wynikają z posługiwania się tym planem transakcyjnym: 

  • Dowiesz się, w jakim miejscu otwierać pozycje na rynku, gdzie ustawiać zlecenia obronne i gdzie realizować zysk.
  • Zrozumiesz, jak zarządzać transakcją, aby zmniejszać stosunek ryzyka do zysku.
  • Dowiesz się, jak zarządzać transakcją w stracie.
  • Usłyszysz o momentach, w których należy odwrócić pozycję.
  • Zapoznasz się z innymi rodzajami ekspansji, równie skutecznymi, do rozgrywania PING PONG TRADE’u. 

Dodatkowo poznasz: 

  1. SUPER PING TRADE – z kontrolnego XOP do nierespektowanego kontrolnego COP.
  2. SUPER PONG TRADE – z nierespektowanego kontrolnego COP do kontrolnego XOP. 

Autorem planu transakcyjnego Ping Pong Trade jest Paweł Besler

Prawdziwa przygoda Pawła Beslera z rynkami finansowymi rozpoczęła się w 2013 roku. Działaniem giełdy interesował się od zawsze. To zaprowadziło go w tym samym roku na „Mentoring Program” z Piotrem Grelą. Dzięki temu jego przygoda z rynkami finansowymi rozpoczęła się na dobre. 
 
Dzięki uczestnictwu w trzech zaawansowanych seminariach prowadzonych przez Joe DiNapolego oraz dwóch szkoleniach z Pieterem Van Wykiem „DiNapoli Expert”, Paweł osiągnął poziom wiedzy, przy którym, jak sam mówi: „mechanika funkcjonowania rynków finansowych stała się dla mnie jasna”. 

W styczniu 2019 Joe DiNapoli mianował go tytułem „DiNapoli Expert”. Głównymi rynkami, którymi się pasjonuje i na których handluje są kontrakty terminowe na indeksy akcji, stopy procentowe oraz same akcje; zarówno polskie jaki i zagraniczne.

Chcesz wziąć udział w szkoleniu Ping Pong Trade? 

Wpłać zaliczkę, która równa się z rezerwacją miejsca! Szkolenie rozpocznie się, gdy zbierze się grupa: minimum 2 uczestników, maksimum 5. Wpłacając zaliczkę, zobowiązujesz się do wpłaty pozostałej kwoty (900 PLN) do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Pozostałe szkolenia

Dwudniowe szkolenie tylko dla zaawansowanych i handel na żywo!

Uporządkowanie wiedzy i poszerzenie jej o nowe aspekty technik DiNapolego.