Tradercom
Investments

Dla wielu firm informacje o tym co wydarzy się na rynku walut, surowców czy energii jest kluczowe w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych w krótkim i długim horyzoncie czasowym. W dużym stopniu dotyczy to producentów oraz importerów i eksporterów, których działalność jest mocno eksponowana na zmiany cen na tych rynkach.  

Przy dużej skali działalności zmiany te mogą w zasadniczy sposób wpływać na rachunek wyników firmy, a często zdarza się, że część zysku zostaje utracona albo po prostu zamienia się w stratę ze względu na niekorzystne zachowanie się cen. W takiej sytuacji firmy często muszą kompensować dodatkowo poniesione koszty, gdyż nie zawsze można przełożyć je bezpośrednio na kontrahenta.

Zmienności rynków powoduje, że niepewność i ryzyko zawsze towarzyszom decyzjom w obszarze walut, surowców i energii.

Tradercom Investments od 2010 roku dostarcza firmom z branży paliwowej, handlowej, produkcyjnej, logistyki rzetelnych analiz odnośnie cen walut, surowców i energii na rynkach zagranicznych, i w Polsce.  Dodatkowo świadczymy usługi wsparcia związane z zabezpieczeniem cen, zarządzania ryzykiem zmiany cen i działaniem firm na giełdach zagranicznych i TGE.

Informacje, które dostarczamy pomagają:

 • efektywnie zarządzać zakupami albo sprzedażą towarów i surowców
 • dobrze wykorzystać hedging
 • podnieść skuteczność zawieranych transakcji walutowych
 • optymalizować kontrakty, umowy leasingowe i kredytowe
 • w pełni wykorzystać dostępne w ramach usług bankach narzędzia handlowe
 • rozpocząć działalność bezpośrednio na danym rynku giełdowym

Nasza usługa skierowana jest do wszystkich firm działających w obszarach, gdzie ryzyko ekspozycji na zmianę cen surowców i walut jest bardzo duże i decyduje niejednokrotnie o osiągniętym zysku lub stracie, tj:

 • w produkcji
 • handlu zagranicznym
 • w branży paliwowej i chemicznej
 • w transporcie lądowym i morskim
 • wydobyciu surowców naturalnych
 • przetwórstwie rolno-spożywczym
 • przemyśle budowlanym, wytwórczym i stoczniowym

Co nas wyróżnia:

 • Specjalizujemy się w analizie technicznej cen na rynkach, a stosowane przez nas metody pozwalają w skuteczny sposób prognozować ich przyszły kierunek
 • W pracy analitycznej wykorzystujemy wyłącznie aktualne notowania giełdowe a nie powszechnie publikowane w mediach informacje gospodarcze
 • Nasze opracowania wyróżnia czytelność i skrótowość wniosków
 • Formę raportów i częstotliwość publikacji dopasowujemy do potrzeb każdego klienta
 • W zależności od potrzeb udzielamy konsultacji telefonicznych na temat bieżącej sytuacji na rynku
 • Roczny obrót spółek, które obsługujemy to ponad 3,5 mld PLN

Wspólnie ze mną
raporty opracowuje Michał Kręcisz:

 • Absolwent Politechniki Gdańskiej
 • Absolwent studiów MBA UG / Copenhagen Business School
 • Doradca Inwestycyjny w zakresie projektów nieruchomościowych / SGH
 • Od 1993 roku związany z branżą inwestycyjną i developerską
 • Project Manager w Capita Beard Dove, ING Real Estate, GE Money Bank, ICenters Moskwa
 • PM w projektach inwestycyjnych: Holland Park, Warszawa Centralna, Złote Tarasy, Gdański Business Center i konsolidacji GE Money Bank, Centrów w Moskwie
 • Z rynkiem strategii inwestycyjnych i prognozowania na rynkach walut i surowców związany od 2010 r.
 • Analityk i aktywny inwestor na GPW i rynkach surowców